Disclaimer

De website www.fuufoo.nl (hierna: “de Website”) is eigendom van FuuFoo B.V. (hierna: “FUUFOO”). Wanneer u onze website en de inhoud daarvan gebruikt, stemt u in met deze voorwaarden en doet u afstand van alle mogelijke vorderingen tegen ons die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website gepubliceerde reviews zijn persoonlijke ervaringen van gebruikers met geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen. Dit zijn geen adviezen van artsen. Hoewel wij ons best doen om deze reviews te monitoren, kunt u daarom niet op de juistheid van deze reviews vertrouwen. Wij adviseren u om voordat u besluit om wel of geen gebruik te maken van medicatie, altijd eerst uw arts en/of apotheker te raadplegen.

Vanwege het voorgaande zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houd met het gebruik van de Website. Zouden wij om wat voor reden dan ook toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3.500,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000,- per jaar.

Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment onmiddellijk te stoppen met de exploitatie van de Website. Wij komen met u overeen dat wij jegens u niet zijn dan ook niet aansprakelijk zijn voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt die voortvloeit uit of verband houdt met de onbeschikbaarheid van de Website. Zouden wij om wat voor reden dan ook toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3.500,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000,- per jaar.

Iedere (geregistreerde) gebruiker of bezoeker van de Website is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen uitingen en informatie die hij op de Website plaatst.

Iedere (geregistreerde) gebruiker of bezoeker van de Website garandeert dat zijn geplaatste informatie correct en niet misleidend is. Hij garandeert ook dat hij met het plaatsen van informatie op de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Websites van derden en het handelen van derden, waar op deze website met links naar wordt verwezen.

Wij kunnen op ieder moment geplaatste berichten, reviews, reacties of andere uitlatingen van gebruikers en bezoekers van de Website verwijderen, indien de inhoud daarvan discriminerende, beledigende, opruiende, bedreigende, immorele, illegale of anderszins onaanvaardbare taal, afbeeldingen, tekens en/of onjuistheden bevat.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn eigenaar van de inhoud van de Website en alle daarbij behorende rechten van intellectueel eigendom. Het is u daarom niet toegestaan om (delen) van de Website te kopiëren, reproduceren en/of openbaar maken.

OVERIG

Alle informatie die u zelf aan ons verstrekt en die door ons openbaar wordt gemaakt op de Website, wordt door FUUFOO niet als vertrouwelijk beschouwd. FUUFOO is gerechtigd daarvan onbeperkt gebruik te maken zonder de aanbieder daarvan een vergoeding verschuldigd te zijn.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.